ISSN 2970-2321

Cette fiche a été rédigée dans le cadre du projet d’Atlas encyclopédique des Petites Iles de Méditerranée, porté par le Conservatoire du Littoral, l’Initiative PIM, et leurs nombreux partenaires.
This sheet has been written as part of the encyclopedic Atlas of the Small Mediterranean Islands project, carried out by the Conservatoire du Littoral, the PIM Initiative and their numerous partners.
(https://pimatlas.org)

CLUSTER

Subcuenca : BALEARES

Illes Menors i illots de la Tramuntana de Menorca

Autores :

Fecha de creación : 31.12.2017

 

Para citar esta versión : … (2017). Ficha clúster : Illes Menors i illots de la Tramuntana de Menorca – Subcuenca : Baleares.  Atlas of Small Mediterranean Islands. https://pimatlas.org/explorer-atlas/clusters/illes-menors-i-illots-de-la-tramuntana-de-menorca/

Composición del clúster : islas 27
Composición del clúster : archipiélagos ?
Islas con al menos una figura de protección nacional ?
Islas con al menos una figura de protección internacional ?
Islas con al menos un organismo gestor ?

Descripció general


La Tramuntana de Menorca presenta una costa baixa, molt oberta als vents més violents de la Mediterrània occidental (el mestral de Provença és aquí la tramuntana, que bufa denou dies de cada cent, i nou dies cada any supera 90 km/h). Les illes són elements d’una línia costera molt retallada, i representen situacions molt heterogènies. Tenim  aquí les de materials geològics més antics de les Balears, com els gresos vermells de ses Bledes o l’escullar de Pregonda, o els pissarroides carbonífers i triàsics del sector oriental. Altres, en canvi, són dolomies juràssiques  similars a moltes de la resta de les Balears (Escull de ses Vinjoles). També contrasten les situades enfront de la mar oberta amb les de Fornells, ben arrecerades. La duresa de la tramuntana explica que esculls d’una superfície considerable i relativament alts estiguin desproveïts de vegetació i, en conseqüència, no quedin inclosos en aquesta obra.

Coneixement


Història

Les illes d’aquest grup que han patit una transformació més intensa són les de la badia de Fornells . A l’illa de ses Sargantanes hi ha una torre anglesa de 1801, i una edificació residencial encara en ús esporàdic; la dels Porros, a la mateixa badia, presenta un poblament d’Opuntia. També ha estat molt transformada l’illa d’en Colom (vegeu-ne fitxa), però actualment no té cap pressió, a excepció dels usos balnearis de la platjola i la presència d’espècies introduïdes.

La resta d’illes han tengut usos molt limitats. Fins fa pocs anys, es mantenien cabres domèstiques a l’illa des Porros, i probablement en el passat també va haver-hi usos similars a les illes d’Addaia. L’illa de ses Mones va ser unida a terra per un pas precari, relacionat amb els usos nàutics de la zona, però es va torbar anys a tornar a l’estat original.

Interès


Les zones obertes i batudes per la mar tenen comunitats marines de fons rocosos ben estructurades, i els alguers estan ben desenvolupats en aquesta costa. El coral·ligen és poc rellevant vora les illes, a excepció del de l’illa des Porros. D’altra banda, les illes més resguardades (les de la badia de Fornells, l’illa de ses Mones i la zona meridional d’Addaia) estan envoltades de fons sedimentaris amb alguers de cama-roges (Caulerpa prolifera) i algueró (Cymodocea nodosa), les quals són entre les més notables de les Balears.

Fortament condicionada per la tramuntana, la vegetació dels illots és generalment modesta i constituïda per matolls i herbassars halòfils amb singularitats escasses a les illes més exposades, on la vegetació pot ser quasi testimonial (com a l’escullar de Pregonda i l’illa d’en Tosqueta). A l’illa de ses Bledes és notable la influència de les aus. La vegetació es troba reduïda a un pradell d’all i porro (Allium commutatum) de densitat relativa, i és una de les comunitats més interessants de la tramuntana de Menorca, juntament amb Sanitja, les illes d’Addaia i la de la punta de Fra Bernat. Les situades en l’interior de badies, protegides per la Menorca “continental”, presenten una màquia ben constituïda, com és el cas de l’illa dels Revells (a Fornells) o la de les Mones, a Addaia, amb una densa màquia d’aladern (Phyllirea media). La vegetació més complexa i interessant és la de l’illa d’en Colom (vegeu-ne fitxa). En fa excepció l’illa de ses Sargantanes, de Fornells, un herbassar que per l’acció humana ha patit una degradació de la màquia que li correspondria per sòl i situació.

La fauna invertebrada terrestre no és, en aquestes illes, gaire rica. No hi ha cap invertebrat endèmic, i les poblacions conegudes de mol·luscs o tenebriònids no inclouen cap singularitat.

Quant als vertebrats, excel·leix l’interès de les sargantanes, que poblen dotze de les illes del grup, amb singularitats notables: la població Podarcis lilfordi carbonerae de l’illa diminuta des Carbó, a prop d’Addaia, és mínima, i ningú diria que pogués mantenir-se en un reducte tan reduït. A l’altre extrem, també en condicions ecològiques a priori desfavorables, tenim la P.l. fenni, de l’illa des Porros de Cavalleria (vegeu-ne fitxa). És singular el cas de l’illa de ses Mones: ha estat envaïda per l’espècie introduïda Podarcis sicula —tal vegada quan s’hi va mantenir un pont amb la costa, avui desaparegut— , que pot haver fet extingir una població no descrita de P. lilfordi. Cal també esmentar la població de la petita illa des Porros, dins la badia de Fornells, que pot tenir una antiguitat de menys de mil anys i forma una subespècie ben diferenciada (P. l. porrosicola).

Pel que fa a les aus marines, la importància d’aquestes illes és discreta: l’hàbitat no és favorable per als virots, sigui per la manca d’escletxes de cria o per la densitat de rates. Hi ha, això sí, les colònies més nodrides de gavina de peus grocs (Larus michahellis) de Menorca, a les illes d’Addaia i l’illa d’en Colom, i algunes parelles de corb marí a l’illa de ses Bledes. Alguns anys, la gavina roja assenta colònia a l’illa des Porros.

Pressió


Com tota la costa de les Balears, els usos turístics són molt intensos a l’estiu, tot i que el nord de Menorca no està sotmès a tanta afluència com altres sectors. Les illes del port de Maó mantenen usos prou intensos i un grau d’artificialitat molt important.

Cal considerar que la presència d’una densitat elevada de rata negra (Rattus rattus) a l’illa d’en Colom és un problema de primer ordre, que requereix una actuació de restauració urgent.

Darrerament hi ha hagut una mortalitat intensa de gorgònies (Eunicella singularis), que ha afectat totes les illes del nord de Menorca, per causa desconeguda, probablement infecciosa.

Gestió i conservació


Una part important de les illes d’aquest sector (de sa Cudia a Addaia) estan incloses en el Parc natural de s’Albufera des Grau; altres, com l’illa de ses Bledes, a Fornells, estan envoltades per la reserva marina del nord de Menorca. La protecció territorial de Menorca (considerada globalment reserva de la biosfera) és molt estricta, per la qual cosa cap illa menor es pot alterar ni transformar.

Referències


  1. Ballesteros, E.; Cebrian, E., 2004
  2. Ballesteros, E.; Cebrian, E.; Garcia, T.; Pinedo, S.; Torras, X., 2003.
  3. Buenaventura, A., 1999.
  4. Coma, R.; Linares, C.; Ribes, M.; Diaz, D.; Garrabou, J.; Ballesteros, E., 2006.
  5. Orquiñena, B., 1999.
  6. Ribera, G.; Coloreu, M.; Rodriguez-Prieto, C.; Ballesteros, E., 1997.
  7. Rosselló, V. M. [et al.] (ed.), 2003.
  8. Sales, M.; Ballesteros, E., 2009.
  9. Vidal, J. M. (ed.), 1981-2015.

Tableau récapitulatif des clusters et îles du sous-bassin


NOMBRE DEL CLUSTER NOMBRE DE LAS ISLAS E ISLOTES NOMBRE DEL ARCHIPIÉLAGO Superficie (ha) Altitud máxima (metros) Lineal costero (metros) Distancia a la costa (Millas Náuticas) Coordenadas geográficas Propiedad Islas con al menos una figura de protección Organismo gestor
Latitud Longitud
Tramuntana de Menorca Illa Gran d’Addaia 7,52638 22 2083 203 40,0166 4,21027 Dominio Publico Maritimo -Terrestre; Etat  (20%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Consell Insular de Menorca
Illa Petita d’Addaia 4,31589 9 1256 203 40,0197 4,20933 Dominio Publico Maritimo -Terrestre (20%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Consell Insular de Menorca
Illot sud de ses Àguiles 0,0215 23 220 130 39,8886108 4,31111097 Mao (100%)
ses Àguiles 0,169326 7 217 203 39,8893 4,31178 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%) Consell Insular de Menorca
Illa de ses Àguiles 0,326957 18 319 201 40,0147 4,21276 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Consell Insular de Menorca
Illa de ses Bledes 4,35046 62 1070 193 40,0681 4,03164 Dominio Publico Maritimo -Terrestre; Etat (100%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Consell Insular de Menorca
Illa des Coloms 0,81109 23 446 193 40,0650195 4,02749 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Consell Insular de Menorca
Escull de ses Fontanelles 0,488422 17 243 189 40,0508 3,91521 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Consell Insular de Menorca
Cobrombol,Illot des Pas 0,9043 360 114 40,089994 4,081646 N/A Direccion General de Pesca
Illa d’en Colom 59,3192 42 4552 204 39,9605 4,27772 Dominio Publico Maritimo-Terrestre (10%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Consell Insular de Menorca
Escull Llarg 1,30692 15 684 198 40,0579 4,04288 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Consell Insular de Menorca
Illots de sa Cudia nord 0,882598 22 438 204 39,9508 4,28002 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Consell Insular de Menorca
Illots de sa Cudia sud 0,898153 20 458 204 39,9496 4,28003 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Consell Insular de Menorca
Punta de Fra Bernat 3 39,954383 4,271378 N/A
Illa de ses Mones 0,537045 16 275 205 40,0067 4,19928 Dominio Publico Maritimo-Terrestre (10%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Consell Insular de Menorca
Na Carbà 0,563699 2 617 205 40,014 4,20449 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Consell Insular de Menorca
En Carbonet,Na Carbonet 2 40,01376 4,205029 N/A
Illa dels Porros 8,59951 18 1249 198 40,0925195 4,07522 Dominio Publico Maritimo-Terrestre (20%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Consell Insular de Menorca
Escull des Corb Marí 0,0647127 2 100 204 40,0385 4,13887 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Consell Insular de Menorca
Illa dels Revells 0,395944 8 316 205 40,0444 4,13747 Dominio Publico Maritimo-Terrestre (20%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Consell Insular de Menorca
Illa de ses Sargantanes 2,55608 16 734 205 40,0465 4,13678 Dominio Publico Maritimo-Terrestre (20%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Consell Insular de Menorca
Illa d’en Tosqueta 0,542289 6 560 204 40,0572 4,16824 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Consell Insular de Menorca
Escull de Tirant,Islote de Tirant 0,7128 250 116 40,064167 4,13111115 N/A Direccion General de Pesca
Escull des Calo Fred 0,3166 240 113 40,0652771 4,03388882 N/A Direccion General de Pesca
es Brau 0,1246 170 114 40,076063 4,083203 N/A Direccion General de Pesca
Escull Gros de Punta Grossa 0,8218 350 120 40,034497 4,190736 N/A
Escull de Cala Morta 0,0711106 9 91 204 40,0244 4,19383 Dominio Publico Maritimo-Terrestre  (100%) Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat (Govern de les Illes Balears) et Consell Insular de Menorca

Print Friendly, PDF & Email